Lue ensin ohjeet kohdasta Ennen avustuksen hakemista, siirry sitten hakemuslomakkeeseen  kohdasta Aloita hakemuksen täyttäminen

Ennen avustuksen hakemista

Toiminta-avustusta voivat hakea yhdistykset, jotka:

 • järjestävät taiteen perusopetusta, kansalaisopistotoimintaa sekä muuta opetus- ja kurssitoimintaa (sivistyslautakunta myöntää avustuksen)
 • ylläpitävät kulttuuri- ja taidelaitoksia (hyvinvointilautakunta myöntää avustuksen).

 • Toiminta-avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Huomiota kiinnitetään erityisesti toiminnassa mukana olevien lukumäärään sekä hakijan taloudelliseen kokonaistilanteeseen. Avustettavan toiminnan on edistettävä kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista. Tutustu tarvittaessa Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleisiin periaatteisiin täältä (PDF dokumentti avautuu uuteen ikkunaan).


  Hakemuksen käsittelyn edellytyksenä on, että hakija toimittaa hakemuksen liitteenä seuraavat liitteet: Edellisen tilikauden
 • toimintakertomus
 • tilinpäätös (sisältää taseen ja tuloslaskelman)
 • tilintarkastajan/toiminnantarkastajan allekirjoitettu lausunto
 • allekirjoitettu pöytäkirjanote yhdistyksen vuosikokouksesta, jossa on myönnetty vastuuvapaus
 • Avustuskauden
 • yhdistyksen toimintasuunnitelma
 • yhdistyksen talousarvio
 • Jos kyseessä on uusi hakija tai hakija, jonka tiedot ovat muuttuneet, tulee lisäksi liittää: 
 • Tieto tilinomistajasta (esim. verkkopankin tiliote, jossa näkyy tilinumero ja tilin omistaja)
 • Yhdistyksen säännöt
 • Yhdistysrekisteriote

 • Varmista, että tarvittavat liitetiedostot ovat Word- tai PDF-muodossa ja kuvaavasti nimetty
 • Esimerkiksi: anna toimintakertomukselle nimeksi ”Toimintakertomus Yhdistyksen nimi”

 • Varmista, että sinulla on lisäksi saatavilla tilinumero, jolle avustus maksetaan.
  Muista, että hakemuksesi tallentuu luonnoksena siinä vaiheessa, kun vaiheesta toiseen siirryttäessä painikkeessa lukee Tallenna ja jatka.
 • Hakemusluonnokset löytyvät Oma asioinnista, joten voit jatkaa hakemuksen täyttämistä hakuajan puitteissa myöhemmin.
 • Myös valmiit hakemukset löytyvät Oma asioinnista.
 • Aloita hakemuksen täyttäminen

  HUOM! Linkit ovat aktiivisia hakuaikana. Hakuaika on vuosittain touko-kesäkuussa.

  Kysymykset ja tuki

  Jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat apua hakemuksen tekemiseen, ota yhteyttä:
  • hakemuksen sisältöön liittyvissä asioissa: hallintopäällikkö Marja Viljamaa puh. 040 317 2400,
  • sähköisen lomakkeen täyttämiseen liittyvissä asioissa: palvelumuotoilija puh. 040 317 2412.

  Jatka aiemmin aloittamaasi hakemusta tai tarkista lähettämäsi hakemus

  • Kirjaudu sisään Oma asiointiin, josta löydät hakemustesi luonnokset ja lähettämäsi valmiit hakemukset. Luonnostilassa olevia hakemuksia voit vielä täydentää hakuajan puitteissa.